Ma 2018. április 21., szombat, Konrád és Zelmira napja van. Holnap Csilla és Noémi napja lesz.
esemenyek_def
Keresés az oldalonFacebook oldalunk

Megosztás
Partnereink

Global Fitness Centrum SE - 6500 Baja, Rákóczi u. 1-3. Tel.: 30/949-5176

NYITVA TARTÁS: Hétfő-Péntek: 6:00-21:00 Szombat: 16:00-20:00 Vasárnap: 16:00-20:00

GLOBAL FITNESS Edzőterem Házirend


A házirend célja, hogy meghatározza a Global Fitness Edzőteremben tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlen. Továbbá előírja a Global Fitness Edzőterem rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.


Általános szabályok


- Az edzőterem területe csak rendeletetésének megfelelően használható. Az Edzőterem használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglaltakat.
- Az edzőterem területén TILOS:
- a dohányzás és az alkohol fogyasztása;
- az olyan tevékenység, amely az Edzőterem szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,
- minden, mások erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység,
- drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek), illetőleg állat bevitele;
- az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, szervezés (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása-
- Az Edzőterem egész területén kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett, és az üzemeltetővel jogviszonyban álló engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.
- Az Edzőterem sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehető igénybe (kivéve, ha a jogszabályt nem sért, és üzemeltető előzetesen engedélyezte).


Az Edzőterem nyitvatartási rendje:


Hétfő-Péntek: 06.00-21:00
Szombat: 16.00-20.00
Vasárnap: 16.00-20.00


Az Edzőterem szolgáltatásait igénybevevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumovt időben elhagyni. Amennyiben az Edzőterem területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel. Üzemeltető társadalmi szervezet az Edzőterem sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről adatlap nyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben megtagadó vendéggel szemben, üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. üzemeltető a vendégek adatait kizárólag a saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki. Az Edzőterem zavartalan működése érdekében, az üzemeltető észrevételezési jogosultsága az Edzőterem egész területére kiterjed, különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában az Edzőterem rendjére. Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából - időlegesen vagy véglegesen- kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden  érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet. A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés. Az Edzőterem üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett eltulajdonított tárgyakért, eszközökért. A talált tárgyakat minden vendég az Edzőterem recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni. A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtáshoz értesítjük az Országos Mentőszolgálatot, vagy a Bajai Mentőállomást. Az Országos Mentőszolgálat hívószáma az ország egész területén (minden vezetékes és mobil telefonról: 104). Minden baleset esetén az üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel. E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti. Az Edzőterem üzemeltetője fenntartja a jogot , a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával. Az Edzőterem jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon az Edzőterem recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.


Speciális szabályok
- A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni.
- A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitel szigorúan tilos.
- Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő
- A Edzőterem teljes területén zárt sportcipő használata kötelező! Amennyiben a vendég nem hozott magával zárt sportcipőt, úgy a vásárolt belépő nem veszik el, a legközelebbi látogatáskor jóváírásra kerül.


Recepció
Az Edzőterem sportterületeire belépni csak az érvényesített tagsági igazolvánnyal lehet. Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a tagfelvételhez rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja a Global Fitness Egyesület alapszabályát, valamit az Edzőterem Házirendjében foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja. (pl: szauna, akciók, kedvezmények, ajándék pólók, stb.) A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (öltözőszekrény kulcs, lakat, sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul a recepciós kezébe leadni, aki ellenőrzi a vendég épületen belüli fogyasztását, annak kifizetését. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik az üzemeltető felé.


Öltöző és szauna
- Az öltöző- és zuhanytérben valamint a szauna előtérben papucs használata kötelező.
- A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.
- A szaunát, infra kabint, csak a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint saját felelősségre lehet igénybe venni
- A szaunát megfelelő öltözetben (fürdőruha v. fürdőlepedő) lehet igénybe venni.
- A szaunában az illóolaj csak mértékkel, másokra tekintettel használható
- A szauna padokra papucsban tilos fellépni
- Távozás után a szekrényben nem szabad szemetet hagyni
- A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés)


Kondicionáló terem
- 14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a teremben
- A kondicionáló terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! Az Edzőterem területén dolgozóknak, edzőknek, személyi edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára!
- Az edzőgépeket, eszközöket és súlyzókat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.
- A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket a rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.
- Az egyes eszközök használata során törölköző használata javasolt.


Aerobik, karate terem
- Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni.
- A csoportos órákra  nincsenek fix, foglalt helyek, a vendégek érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be. Maximális létszámok:
Aerobik, step, kangoo jump, alakformáló torna: 25 fő
- Az aerobik terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve a mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! Az Edzőterem területén dolgozó aerobik edzőnek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára!
- Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll - a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében - az órára nem beengedni.


Parkoló
- A parkoló 50 db normál méretű személygépkocsi befogadására alkalmas
- Az Edzőterem területén közlekedő járművekre a KRESZ szabályai érvényesek, maximális sebesség: 5 km/h.
- Kérjük vegyék figyelembe, hogy a parkolóban gyalogosok és kisgyermekek is közlekednek, továbbá úgy parkoljanak, hogy ne akadályozzák más gépjárművek ki és beállását!
- Az Edzőterem területén parkoló személygépkocsikért anyagi felelősséget nem vállalunk!
Mindenkinek hasznos időtöltést és jó szórakozást kívánunk!